فرصت‌های شغلی
در گروه مالی آرادفین

کارشناس بازاریابی و سئو
(زمینه بازارهای مالی)

content 2 Aradfin

کارشناس بازاریابی و سئو
(زمینه مهندسی)

content 1

کارشناس شبکه‌های اجتماعی

social 1

کارشناس طراحی گرافیک

graphic 1

ما در گروه مالی آرادفین به پرورش فرهنگ همکاری سازنده، رشد مستمر و تعالی اعتقاد داریم. محیط کار مشترک ما کارکنان را تشویق می کند تا ایده‌ها را به اشتراک بگذارند، نوآوری کنند و از یکدیگر حمایت کنند و اطمینان حاصل شود که هر عضو تیم می‌تواند در موفقیت جمعی ما سهیم باشد. ما متعهد به توسعه حرفه‌ای کارکنان خود با ارائه دسترسی به آخرین فناوری‌ها و برنامه‌های آموزشی مداوم هستیم. این تعهد، نه تنها به تیم ما کمک می کند تا در چشم انداز فناوری مالی، که به سرعت در حال تحول است جلوتر بماند، بلکه مجموعه را برای یادگیری مهارت‌های جدید و دستیابی به رشد شخصی و حرفه‌ای توانمند می‌کند. در آرادفین، ما متعهد به ایجاد فضایی هستیم که در آن تعالی شکوفا شود و هر فردی این فرصت را داشته باشد که به پتانسیل کامل خود دست یابد.

استخدام آرادفین